Ouders

Ouders spelen een belangrijke en onmisbare rol op onze school. Een goede samenwerking is daarbij van groot belang. Alle informatie voor ouders vindt u op het ouderportaal, waarvoor u per mail de inloggegevens heeft ontvangen: Da Vinci College Kagerstraat Ouderportaal​.

Ouders en school

Ouders kunnen van de school verwachten:

  • dat er binnen redelijke termijn wordt gereageerd op vragen of opmerkingen; 
  • dat de school zicht inspant om de schoolloopbaan van hun kind zo succesvol mogelijk te laten verlopen;
  • dat zij contact opneemt als de prestaties op school achter blijven of als er op andere terreinen zorg bestaat. 

De school verwacht van ouders/verzorgers:

  • dat zij interesse tonen voor het welbevinden en de prestaties van hun kind op school;
  • dat zij aanwezig zijn op de informatie-avonden en ouderspreekavonden;
  • dat zij de mentor informeren als er in de omstandigheden van hun kind belangrijke zaken spelen;
  • dat zij ons beleid rond alcohol, roken en drugs actief steunen.

Contacten met ouders

Op diverse momenten in het schooljaar worden contactmomenten georganiseerd. Jaarlijks is er aan het begin van het schooljaar een algemene ouderavond, waar ouders onder meer kennis kunnen maken met de mentor. Na het eerste en tweede rapport organiseert de school een ronde 10-minutengesprekken. In de loop van het jaar worden, afhankelijk van het schooltype en de klas, informatie-avonden georganiseerd rond een speciaal thema, zoals de vakkenpakketkeuze. Voor individuele zaken kunnen ouders per mail contact opnemen met de mentor voor een persoonlijke afspraak. Voor vragen over financiële zaken en schoolboeken kunt u terecht bij de administratie.

Aanvullende infomatie kunt u hier downloaden: