Ondersteuning & begeleiding

De school begeleidt leerlingen tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften adequaat begeleid.

  • Alle eerste en tweede klassen hebben twee coaches, docenten die daarvoor speciaal zijn geschoold. 
  • De klassen in het 3e t/m 6e leerjaar hebben een mentor, die verantwoordelijk is voor iedere leerling en coacht op studievorderingen en -vaardigheden en de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Hij signaleert zorgen/problemen en overlegt daarover met de teamleider en zorgcoördinator. Meer informatie over ondersteuning & begeleiding van leerlingen vindt u hier.