Ondersteuning & begeleiding

De school begeleidt leerlingen tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften adequaat begeleid.

Alle leerlingen in klas 1 t/m 6 hebben een coach/mentor. De docenten die deze rol vervullen volgen hiervoor een speciale scholing gericht op coaching. We willen dat leerlingen leren om zelf een centrale plek in te nemen in het onderwijs en eigenaar worden van hun eigen leren. De coach/mentor coacht op studievorderingen en -vaardigheden (bijv. leren leren) en op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. De coach/mentor signaleert zorgen/problemen bij leerlingen en begeleidt hen hierin. Als er extra zorg nodig is, overlegt deze dit met de teamleider en ondersteuningscoördinator, zodat de juiste hulp ingeschakeld kan worden.
Meer informatie over ondersteuning & begeleiding van leerlingen vindt u hier.