Interne Ondersteunings Commissie

De school kan een beroep doen op de Interne Ondersteunings Commissie (IOC), een groep van deskundigen vanuit diverse disciplines, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor leerlingen die langdurig extra ondersteuning krijgen, worden door de interne leerlingbegeleider en/of de BPO-er OPP’s (ontwikkelingsperspectieven) geschreven.

In de commissie zijn vertegenwoordigd:

  • de zorgcoördinator, mevrouw B. van Leeuwe
  • de coach/mentor
  • de leerplichtambtenaar
  • de sociaal verpleegkundige van de GGD
  • een medewerker van Jeugd Gezins Team (JGT)
  • een Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er)
  • de wijkagent