Het Da Vinci

Het Da Vinci College Kagerstraat verzorgt onderwijs op vwo-, havo- en mavo-niveau. Bij ons kan je werken aan je talent, met uitdagende programma's en projecten. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om zich op allerlei gebieden te ontplooien. 

Op de Kagerstraat hangt een prettige sfeer. Onze leerlingen accepteren en respecteren elkaar en gaan goed met elkaar om, hoe verschillend ze ook zijn. Of misschien komt het juist wel door de diversiteit. Ze hoeven niet hun best te doen om erbij te horen; iedereen kan hier zichzelf zijn. 

Leerlingen die creatief of bèta-georiënteerd zijn of een onderzoekende instelling hebben, komen volledig aan hun trekken op onze school.  Alle leerlingen volgen in de eerste twee leerjaren het vak science en kunnen kiezen voor technasium. De leerlingen in de onderbouw kunnen een ​kunstklas volgen en in de bovenbouw muziek en tekenen als examenvak kiezen. Op onze school werken we met diverse leermiddelen. Dat houdt in dat we naast pen, papier en boeken ook gebruik maken van devices. 

Op deze pagina kunnen leerlingen van Da Vinci College Kagerstraat alle informatie vinden en hier staat alle info voor de ouders. Kinderen uit groep 7/8 en hun ouders kunnen terecht op deze pagina.