Science

Al onze eerste en tweedejaars krijgen het vak science. Het is een praktisch en theoretisch vak, waarbij leerlingen zelfstandig onderzoek doen en veel samenwerken.

Dat ze eigenlijk bezig zijn met biologie, natuur- en scheikunde en techniek beseffen de meesten niet! Door deze vakken in samenhang te volgen, krijgen leerlingen een goede basis voor natuurwetenschappelijke en technische vervolgopleidingen.