Scholen op de kaart

Het Da Vinci College Kagerstraat hecht groot belang aan transparantie met betrekking tot schoolbeleid en resultaten en zorgt daarom voor een actueel en betrouwbaar overzicht van alle relevante gegevens in Scholen op de kaart.

Dit is een website van de onderwijssector zelf, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op een school gebruik van een toezichtkader. Daar staat in hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Dit toezichtkader is leidend bij het kwaliteitsbeleid van Da Vinci College Kagerstraat.

Klik hier om onze resultaten in Scholen op de kaart te zien.