Onderbouw

Op het Da Vinci College Kagerstraat start de leerling in een vwo-, havo/vwo- of een mavo/havo-brugklas. De plaatsing wordt bepaald door de school, rekening houdend met het onderwijskundig rapport en het advies van de basisschool. 

In de vwo-brugklas krijgen de leerlingen zowel onderwijs als toetsing op vwo-niveau. In de havo/vwo-brugklas krijgen leerlingen les op vwo-niveau, met aandacht voor de havo-leerling. De toetsen zijn een combinatie van havo- en vwo-opdrachten. Dit geeft aan het eind van het jaar voldoende duidelijkheid welk niveau passend is.

Leerlingen in de mavo/havo-brugklas krijgen les op havo-niveau, met aandacht voor de mavo-leerling. De toetsen zijn een combinatie van mavo- en havo-pdrachten. Dit geeft aan het eind van het eerste leerjaar voldoende duidelijkheid welk niveau passend is.

Bovenbouw

Je kunt bij ons examen doen in een aantal vakken die je niet overal kunt volgen: Spaans, muziek, tekenen, Natuur, Leven & Technologie en Management & Organisatie. Voor vwo'ers is er ook filosofie en maatschappijwetenschappen.

In de tweede fase (vanaf leerjaar 4 van de havo en het vwo) werk je naast de gewone lessen aan praktische opdrachten en het profielwerkstuk. We begeleiden je intensief bij je profiel-, studie- en beroepskeuze, waardoor je steeds zelfstandiger keuzes kunt maken.

In zowel havo- als vwo-bovenbouw kunnen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen kiezen in de natuurprofielen. Deze leerlingen behalen dan als extra het technasiumdiploma. Op de mavo krijg je in leerjaar 3 en 4 algemene vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis en economie. Via praktische opdrachten en stages ontdek je wat jouw beroepsmogelijkheden zijn en welke vervolgopleidingen het best bij je passen. Met je mavo-diploma stroom je door naar niveau 3 en 4 van het mbo of naar 4 havo.