Medezeggenschapsraad

Da Vinci College Kagerstraat heeft een deelraad, waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, die meedenkt over het schoolbeleid en de uitvoering daarvan. Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de deelraad en de maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Net als de notulen en het jaarverslag, die zijn te vinden op intranet.

Daarnaast is er vanuit de scholengroep één gezamenlijke medezeggenschapsraad. Die heeft het recht om te adviseren, een voorgenomen besluit goed- of af te keuren en kan ook zelf met voorstellen komen. Meer informatie daarover vindt u op de site van de scholengroep.

Samenstelling deelraad Kagerstraat

Lodewijk Meijer (voorzitter)personeelslid
​Daisy van Alphen (secretaris)personeelslid
Jan Buurmanpersoneelslid
​Marianne Laponderpersoneelslid
Bertha Liepersoneelslid
Oskar de Kuijerouder
Leontien Schuilingouder
Marcel Terlouwouder
Nienke de Kuijerleerling
Pauline Sturmleerling
Lisa Beltleerling