Medezeggenschapsraad

Da Vinci College Kagerstraat heeft een deelraad, waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, die meedenkt over het schoolbeleid en de uitvoering daarvan. Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de deelraad en de maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. De notulen en het jaarverslag zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de deelraad, die ook voor andere informatie en vragen benaderd kan worden via  jbuu@ldvleiden.nl

Daarnaast is er vanuit de scholengroep één gezamenlijke medezeggenschapsraad. Die heeft het recht om te adviseren, een voorgenomen besluit goed- of af te keuren en kan ook zelf met voorstellen komen. Meer informatie daarover vindt u op de site van de scholengroep.

Samenstelling deelraad Kagerstraat

​Mw. D. van Alphen (voorzitter)personeelslid
Dhr. J.  Buurman (secretaris)personeelslid
​Mw. W. Nelissepersoneelslid
Dhr. F. Mijnderspersoneelslid
Dhr. A. van Mazijkouder
Vacantouder
Latifah Bahleerling
Famke Dijkstraleerling