Schoolkosten

​Veel studiekosten worden door het Rijk gedragen, maar voor sommige lesmaterialen of onderwijsstromen ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. Ouders zullen zelf een aantal materialen aanschaffen, daarnaast vraagt de school ouders een bijdrage in de kosten. Deze valt uiteen in twee delen: een vrijwillige ouderbijdrage voor algemene zaken voor alle leerlingen en een bijdrage in de kosten voor de niet-verplichte onderdelen.

Leermiddelen

De school betaalt de leermiddelen uit een vergoeding die zij van de overheid ontvangt. Aan het einde van het voorgaande schooljaar leggen we ouders/leerlingen uit hoe u schoolboeken en licenties voor digitale materialen bestelt. Dit gaat via de website van de boekhandel www.iddink.nl.

 • Voor de schoolboeken en licenties ontvangt u geen rekening.
 • De school vraagt geen borg voor het gebruik van de schoolboeken en de licenties.
 • Als een leerling de schoolboeken beschadigt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Naast het pakket schoolboeken en licenties voor digitale materialen zijn er andere leermiddelen nodig, bijvoorbeeld een rekenmachine, woordenboeken, een Bosatlas en schrijfgerei. Deze moeten leerlingen zelf kopen.

De vrijwillige bijdrage - gift

De school vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage in de vorm van een geldelijke gift. Voor de school is het van groot belang dat u deze gift doet. Met uw vrijwillige bijdrage bekostigen wij extra voorzieningen (materialen of activiteiten) die voor het onderwijs nuttig en ondersteunend zijn en die het Rijk niet subsidieert. Deze vrijwillige bijdrage is nodig om extra activiteiten en niet gratis lesmateriaal te kunnen bekostigen. Van uw bijdrage bekostigen we onder meer de volgende zaken:

 • Jaarlaagactiviteiten;
 • Kennismakingsdagen;
 • Toneelavonden, feestavonden en festivals;
 • Leerlingenraad;
 • Thema-ouderavonden;
 • Extra atlassen en woordenboeken.

Bovenstaande extra voorzieningen zijn belangrijk voor het onderwijs en noodzakelijk voor een goed functionerende school. Het bedrag van de gift is dit jaar vastgesteld op € 105,00 per leerling en is tot stand gekomen in overeenstemming met de deelraad van de school. Voor de vrijwillige ouderbijdrage en de overige kosten ontvangt u aan het begin van het schooljaar een verzoek via WIS Collect om de bedragen te voldoen. Hoe WIS Collect werkt, kunt u zien in dit filmpje.

Als u een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de kosten die verbonden zijn aan het schoolbezoek van uw kinderen te betalen. Omdat de gemeente Leiden het belangrijk vindt dat alle kinderen kunnen meedoen met schoolactiviteiten, kent het Leids minimabeleid de regeling bijkomende schoolkosten en de leermiddelenregeling.

Overige kosten

 • De kunstklas - Voor leerlingen die deelnemen aan de kunstklas vragen we jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten. In het schooljaar 2023-2024 bedragen deze kosten € 135,00.
 • Technasium - Voor leerlingen die het technasiumprogramma in leerjaar 2 en hoger volgen vragen we een jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten. In het schooljaar 2023-2024 bedragen deze kosten voor leerlingen € 135,00.
 • De leerlingenvereniging Ende Despereert Niet - De leerlingenvereniging organiseert schoolfeesten. Om deze feesten mogelijk te maken vragen we een vrijwillige financiële bijdrage van € 10,00. Deze bijdrage kan een deel van de totale kosten ondervangen.
 • Extra activiteiten - We organiseren in de loop van het schooljaar extra activiteiten. Over de kosten van deze activiteiten geven we u tijdig alle informatie en we zullen dan ook een vrijwillige financiële bijdrage vragen. 

Schoolkosten 2023-2024 Da Vinci College Kagerstraat