Technasium

Als enige school in de regio Leiden hebben wij een technasium-licentie. Dat betekent dat leerlingen kunnen kiezen voor onderwijs waarin het vak onderzoek & ontwerpen (O&O) centraal staat. In alle brugklassen maken de leerlingen kennis met dit vak en vanaf de tweede klas havo en vwo kunnen zij zich aanmelden voor de technasium-stroom.

Toelating vindt plaats op basis van de volgende richtlijnen:

  • Op het jaarrapport minimaal een 7 voor O&O
  • Een positief advies van de docent O&O

De leerlingen die toegelaten worden werken aan onderzoeksopdrachten, realistische vraagstukken van echte opdrachtgevers, waarbij een beta-technisch beroep centraal staat. Daarbij doen ze technische en wetenschappelijke kennis op, leren ze plannen en organiseren, samenwerken, proces- en productgericht werken, creativiteit ontwikkelen, doorzetten en nog veel meer. 

Aan het einde van ieder project presenteren de leerlingen de onderzoeksresultaten en ontwerpen aan de opdrachtgevers. In de derde klas kiezen leerlingen een profiel voor de bovenbouw en blijven ze technasium volgen als profielkeuzevak O&O, in een van de natuurprofielen. Het technasium-diploma, dat wordt verkregen na een zogenaamde meesterproef, is extra - naast het havo- of vwo-diploma.

In het volgende filmpje een korte toelichting op technasium.