Ondersteuning & begeleiding

De school begeleidt leerlingen tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften adequaat begeleid. Alle leerlingen hebben een coach/mentor, docenten die daarvoor speciaal zijn geschoold. Meer informatie staat in dit document: coachgesprekken met leerlingen.

De coach/mentor:

  • is verantwoordelijk is voor iedere leerling en coacht op studievorderingen en -vaardigheden en de persoonlijke en sociale ontwikkeling;
  • signaleert zorgen/problemen en overlegt daarover met de teamleider en ondersteuningscoördinator;
  • speelt een belangrijke rol bij het scheppen van een prettig werkklimaat en bij het aanleren en corrigeren van gedrag;
  • is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en vraagbaak voor leerlingen;
  • is de eerstaangewezen persoon in de school naar wie de leerling met zijn problemen, van welke aard ook, toe moet kunnen gaan;
  • heeft regelmatig gesprekken met individuele leerlingen;
  • regelt onder meer organisatorische zaken voor de klas en informeert de klas over schoolzaken;
  • houdt de vorderingen en bijzonderheden van de individuele leerlingen bij.