Ondersteuning & begeleiding

De school begeleidt leerlingen tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften adequaat begeleid. Alle eerste en tweede klassen hebben twee coaches, docenten die daarvoor speciaal zijn geschoold. Meer informatie staat in dit document: coachgesprekken met leerlingen​.

De klassen in het 3e t/m 6e leerjaar hebben een mentor, die verantwoordelijk is voor iedere leerling en coacht op studievorderingen en -vaardigheden en de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Hij signaleert zorgen/problemen en overlegt daarover met de teamleider en zorgcoördinator. De mentor/coach:

  • speelt een belangrijke rol bij het scheppen van een prettig werkklimaat en bij het aanleren en corrigeren van gedrag;
  • is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en vraagbaak voor leerlingen;
  • is de eerstaangewezen persoon in de school naar wie de leerling met zijn problemen, van welke aard ook, toe moet kunnen gaan;
  • heeft regelmatig gesprekken met individuele leerlingen;
  • regelt onder meer organisatorische zaken voor de klas en informeert de klas over schoolzaken;
  • houdt de vorderingen en bijzonderheden van de individuele leerlingen bij.