Ziekmelden van leerlingen 

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid via Magister te melden vóór 8.00 uur. Uitzondering hierop is als de leerling die dag een schoolexamentoets moet maken, dan moet de ziekmelding telefonisch vóór aanvang van de toets worden gemeld aan een lid van de schoolleiding.​

Ander kort verzuim

Vooraf verwacht verzuim, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts, orthodontist of fysiotherapeut moet via het formulier Verklaring van afwezigheid vooraf worden gemeld. De leerling dient dit formulier in te leveren op de leerlingadministratie.

​Te laat komen en ongeoorloofd verzuim

Deze worden in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 4-8-10-16 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen, moeten zich vanaf de vierde keer de eerstvolgende schooldag uiterlijk 7.45 uur melden bij de teamleider. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.​