Ziekmelden van leerlingen 

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient de ouder/verzorger dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid via Magister te melden vóór 8.00 uur. Uitzondering hierop is als de leerling die dag een schoolexamentoets moet maken, dan moet de ziekmelding telefonisch vóór aanvang van de toets worden gemeld aan een lid van de schoolleiding.​

Ander kort verzuim

Vooraf verwacht verzuim, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts, orthodontist of fysiotherapeut, moet door de ouder/verzorger vooraf gemeld worden via verzuimkgs@davinci-leiden.nl.

​Te laat komen en ongeoorloofd verzuim

Dit wordt in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 4-8-12-16 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen, moeten zich de eerstvolgende schooldag uiterlijk 8 uur melden bij de verzuimmedewerker. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.​