Ondersteuningscoördinator en team van gespecialiseerde docenten

De zorgcoördinator, mevrouw B. van Leeuwe, ondersteunt en adviseert docenten, mentoren en het managementteam bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ze houdt zich bezig met het structureren en optimaliseren van de leerlingenzorg, de gang van zaken rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en heeft contact met externe instanties, zoals JGT, Loket Passend Onderwijs, GGD, BPO/AED (zie toelichting hieronder). Meer informatie staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Naast de zorgcoördinator is er een team van gespecialiseerde docenten:

  • Een dyslexiecoördinator (mevrouw M. Gomez)
  • Faalangstcoördinator (mevrouw H. Regensburg)
  • Leerlingbegeleider (mevrouw J. van Lierop)
  • Vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders en externe hulp (BPO/AED, GGD, JGT, pluscoach).
  • Gespecialiseerde docenten en Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) begeleiden leerlingen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, faalangst en dyslexie.
  • Dyslectische leerlingen worden toegewezen aan een dyslexiecoach. Klik hier voor meer informatie.