De jeugdgezondheidszorg op school

Op gemeenteniveau zijn specialisten op gebied van jeugdhulp binnen het Centrum Jeugd en Gezin samengebracht. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Hierin werken verschillende professionals van de kernpartners samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. In Leiden zijn zes JGT’s werkzaam. De GGD valt ook onder het Centrum Jeugd en Gezin.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen. De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl, d.w.z. de 13-14-jarigen (klas 1 en 2) en de 15-16-jarigen (klas 3 en 4). Daarnaast kan de school leerlingen aanmelden met lichamelijk en/of psychosociale problemen om te kijken welke hulp er verder nodig is; bijv. huisarts, JGT, GGZ. Verder geven zij persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.

  • U en uw kind kunnen ook zelf contact opnemen met JGZ als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkelingen/of opvoeding.
  • Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige (JGZ) met de docent, huisarts of andere instanties.
  • Alle gesprekken met de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over gesproken zonder dat de jongere het zelf weet.
  • Meer informatie kunt u vinden op de websites www.cjgleiden.nl en www.ggdhm.nl.