Disclaimer

De website van Scholengroep Leonardo da Vinci en de websites van onze vier scholen zijn met zorg samengesteld en worden voortdurend vernieuwd. Aan de informatie op deze website(s) kunnen geen rechten worden ontleend.
De scholengroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door acties ondernomen naar aanleiding van de via deze website(s) ter beschikking gestelde informatie. De scholengroep streeft er naar de website(s) permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar
zijn van de website(s) aanvaardt de scholengroep eveneens geen aansprakelijkheid.