Vakanties & bijzonder verlof

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht.

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

22 juli t/m 1 september 2019
03 en 04 oktober 2019
21 t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 03 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april t/m 5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
01 en 02 juni 2020
20 juli t/m 30 augustus 2020