Vakanties & bijzonder verlof

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht.

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Zomervakantie
Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

22 juli t/m 1 september 2019
03 oktober 2019
19 oktober t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 05 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
25 april t/m 3 mei 2020
21 en 22 mei 2020
31 mei 2020
18 juli t/m 30 augustus 2020