Vakanties & bijzonder verlof

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht.

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

20 juli t/m 30 augustus 2020
19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 01 januari 2021
22 t/m 26 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 29 augustus 2021