Vakanties & bijzonder verlof

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht.

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022

Zomervakantie19 juli t/m 29 augustus
Leidens ontzet4 oktober 2021
Herfstvakantie18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Pasen18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart26 mei 2022 (27 mei lesvrij)
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie11 juli t/m 21 augustus 2022

 

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023

Zomervakantie11 juli t/m 21 augustus 2022
Leidens ontzet3 oktober 2022
Herfstvakantie24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Pasen10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart18 mei 2023 
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 20 augustus 2023