Vakanties & bijzonder verlof

Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek om verlof dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke teamleider. De regelgeving over verzuim en (extra) schoolverlof kunt u terugvinden in de schoolgids en op de website van bureau leerplicht.

Vakantieregeling schooljaar 2023-2024

Zomervakantie10 juli t/m 20 augustus 2023
Leidens ontzet3 oktober 2023
Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag29 maart 2024
Pasen1 april 2024
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 25 augustus 2024