Cambridge Engels

Alle havo- en vwo-leerlingen kunnen vanaf de vierde klas het Cambridge Certificate halen, een diploma op het niveau CAE (Cambridge English Advanced), gelijk aan ERK C1.

De cursus vindt buiten de reguliere lestijden plaats en deelnemende leerlingen krijgen 1x per week zeer intensief les op basis van ongeveer 2 uur (CAE) huiswerk per week. Aan het einde van het jaar gaan we samen naar de British Council in Amsterdam om het examen te doen.

Van de leerlingen wordt naast een stevig basisniveau (gemiddeld 7,5 voor Engels) een grote en continue inzet vereist voor deze leuke en spannende uitdaging. Van de ouders wordt een financiële bijdrage verwacht van €50 voor een tekstboek met online mogelijkheden, de examenkosten (circa €260) en de reiskosten voor de twee examendagen in Amsterdam.

Voor verdere informatie, vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Cambridge-docent dhr. Spaapen

Zie voor meer informatie ook de websites www.cambridgeenglish.org en www.britishcouncil.nl.