Kunst & Cultuur

Wie ons gebouw binnenloopt, ziet het meteen: Da Vinci College Kagerstraat is een school voor kinderen die 'iets met kunst hebben'. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen voor beeldende vorming, dans, muziek of theater en een extra programma volgen: de ku​nstklas.

Onze school heeft prima faciliteiten, zoals een oefenruimte met podium, professionele licht- en geluidsapparatuur en een danszaal met spiegelwand. Wie dat wil, kan ook in de bovenbouw muziek en tekenen volgen als examenvak. 

Da Vinci College Kagerstraat is een erkende CultuurProfielSchool.  Meer informatie over CultuurProfielScholen vind je hier.