Onderwijs

Het Da Vinci College Kagerstraat verzorgt onderwijs op vwo-, havo- en mavo-niveau. Bij ons kunnen leerlingen werken aan hun talent, met uitdagende programma's en projecten. Op de Kagerstraat hangt een prettige sfeer. Onze leerlingen accepteren en respecteren elkaar en gaan goed met elkaar om, hoe verschillend ze ook zijn.

We bieden uitdagend onderwijs, dat aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in een kennisintensieve economie. Wij geloven dat leren een sociaal proces is en dat iedere leerling opereert als onderdeel van een team. We verbeteren en vernieuwen voortdurend, om ervoor te zorgen dat ons onderwijs de creativiteit voedt die onze leerlingen maakt tot innovatieve, ondernemende burgers. Daarbij zien we de school als oefen- en speelruimte, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij en verbinding zoeken met de omgeving van de school en de maatschappij.

Wij maximaliseren kwaliteit en prestaties door ons onderwijs af te stemmen op streefniveaus en de vorderingen van leerlingen. Deze koers van de gehele scholengroep vindt zijn uitwerking in het schoolplan, waarin concrete doelen worden geformuleerd.