Gezonde schoolkantine

Da Vinci College Kagerstraat heeft een gezonde schoolkantine, die voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en de gouden Schoolkantine Schaal heeft gekregen. Het aanbod bestaat vooral uit betere keuzeproducten uit de Schijf van Vijf, zoals fruit, volkoren broodjes en salades. Daarnaast is de kantine zo ingericht dat de gezondste producten aantrekkelijk en op de meest opvallende plekken worden gepresenteerd.

Samenwerking

Het Da Vinci College Kagerstraat heeft verschillende samenwerkingsverbanden.

  • Vwo-leerlingen die graag extra uitgedaagd worden, kunnen deelnemen aan het Pre-University College of LAPP-Top van de Universiteit Leiden.
  • Er wordt met de verschillende instellingen voor Hoger Onderwijs in de Leidse en Haagse regio samengewerkt voor verschillende onderwijskundige projecten. Voor de keuzeprojecten en meesterproeven die leerlingen in technasium uitvoeren, krijgen zij expertbegeleiding vanuit het Hoger Onderwijs.

Fondsen

Het Schoolfonds (opgericht in 1970) wordt bestuurd door ouders en is bedoeld voor extra leermiddelen, die niet of niet voldoende door de overheid worden bekostigd. Zo zijn in het verleden de geluidsinstallatie in de aula vervangen, is de leesboekencollectie uitgebreid en zijn er onder meer materialen en hulpmiddelen aangeschaft voor de vakken kunstonderwijs, science en techniek.

Daarnaast kennen wij het Tine van Hoornfonds (opgericht in 1954), dat als doelstelling heeft om culturele activiteiten financieel te ondersteunen. Na het aftreden van directeur mejuffrouw drs. L.J. van Hoorn van de toenmalige meisjes-H.B.S.