28 sep

Berichtgeving rond corona en onderwijs

Berichtgeving rond corona en onderwijs

Nieuwsbrieven over corona en onderwijs kunnen ouders terug vinden in het ouderportaal, inloggen op ouderportaal.

Hier is ook een geactualiseerd stroomschema opgenomen over hoe ouders en leerlingen kunnen bepalen of zij wel of niet naar school kunnen komen.

Terug naar het nieuws